Chemical Days (2008) er et undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser. Materialet kan også bruges i andre undervisningssammenhænge for ældre elever, som f.eks. gymnasium og HF.

Har I lyst til at bruge et par dage på at fordybe jer i nogle af de kemiske stoffer, der findes i ganske almindelige hverdagsprodukter, så prøv Chemical Days. På forsiden kan man se udvalgte produkter cirkle omkring. Fang et produkt ved at klikke på det, og læs mere om hvad produktet indeholder.

Klik også på bøgerne i boghylden og find relevante baggrundsoplysninger f.eks. om miljømærker og faremærker eller hvordan man undersøger om kemiske stoffer i forbrugerprodukter kan være skadelige.

Formålet med Chemical Days er gennem en række forsøg og opgaver at give eleverne en god baggrundsviden om brugen af kemikalier i almindelige hverdagsprodukter. Materialet beskriver hvordan brugen af kemiske stoffer har betydning for sundhed og miljø. Det giver også et indblik i hvilke love og regler, der styrer brugen af kemiske stoffer i dagligdagens produkter.

Samtidig lægger undervisningsmaterialet op til en diskussion af kemikalier i produkter - dels som nødvendige bestanddele af et produkt, dels som overflødige tilsætningsstoffer. Eleverne opfordres bl.a. til at diskutere brugen af kemiske stoffer. Hvad er nødvendige og hvad er unødvendige ingredienser i produkterne? Er der stoffer de vil undgå? Hvilke krav vil de stille til de produkter, de bruger? Der lægges op til personlige valg og vurderinger.

Med dette projektorienterede undervisningsmateriale håber Miljøstyrelsen at give eleverne et bredere indblik i praktisk anvendelig kemi og også i de forskellige problemstillinger, der knytter sig til brugen af forskellige kemikalier i forbrugerprodukter.

Chemical Days blev lanceret første gang i 2002. Chemical Days (2008) er en opdateret og revideret version af materialet. Det reviderede materiale er udarbejdet af Miljøstyrelsens kemikalieenhed.

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte Miljøstyrelsens Kemikalieenhed. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer eller gode erfaringer med hvordan materialet kan bruges. Hvis vi får gode forslag fra brugerne, vil vi revidere siderne i forhold til disse.

God fornøjelse.

Miljøstyrelsen
Kemikalieenheden
Strandgade 29
1401 København K

72 54 42 81

kemikalier@mst.dk
www.mst.dk


MILJØSTYRELSEN / STRANDGADE 29 / 1401 KØBENHAVN K / T: 7254 4000 / WWW.MST.DK